Wydarzenia


„TWING: droga do transferu” – seminarium podsumowujące
czas: 26.09.2013, godzina 10:00
miejsce: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1


W dniu 28 maja 2013 w godzinach 12.00-16.00 w Auli II Instytutu Fizyki
w Katowicach odbyło się seminarium równościowe w ramach projektu
stypendialnego TWING:

„Śląskie ambasadorki innowacji”

Wykłady na temat roli kobiet oraz prowadzonych obecnie badaniach
w fizyce, chemii, biologii oraz przemyśle wygłosiły:
prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. dr hab. Elżbieta Zipper,
dr hab., prof. UŚ Monika Musiał oraz dr Katarzyna Leszczyńska-Sejda.
W drugiej części referaty wygłosiły stypendystki programu TWING.

Program seminarium:

Część I. Rola kobiet w nauce i gospodarce. Historia i teraźniejszość.

12.00-12.20 – „Na pograniczu fizyki, biologii i medycyny”,
prof. dr hab. Alicja Ratuszna (I. Fizyki, UŚ)
12.25-12.45 – „Chemia – technologia, przemysł”,
dr Katarzyna Leszczyńska-Sejda (I. Metali Nieżelaznych, Gliwice)
12.50-13.10 – „Fizyka teoretyczna”,
prof. dr hab. Elżbieta Zipper (I. Fizyki, UŚ)
13.15-13.35 – „Chemia akademicka”,
dr hab., prof. UŚ Monika Musiał (I. Chemii, UŚ)

13.40-14.15 – Przerwa kawowa

Część II. Wystąpienia stypendystek programu Twing.

14.15-14.30 – mgr Patrycja Kozub
„Liposomy – nośniki leków przeciwnowotworowych”
14.30-14.45 – mgr Marta Kempa
„Badanie mechanizmów działania fotouczulaczy – pomiary
tlenu singletowego i wolnych rodników”

14.45-15.00 – mgr Anna Nowak
„Przełączanie rezystywne w tlenku niobu”
15.00-15.15 – mgr Marta Olszówka
„Zastosowanie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów
do badania stanów wzbudzonych atomowego i molekularnego tlenu.”

15.15-15.30 – mgr Justyna Wójcik
„Modelowanie numeryczne fotouczulaczy”
15.30-15.45 – mgr Katarzyna Jesionek
„Model absorbcji cząsteczek LDL w ścianach naczyń krwionośnych”

15.45-16.00 – Dyskusja podsumowująca


Seminarium „Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy”, inaugurujące drugi rok projektu
czas: 13.12.2012  w godz. 9.00 – 15.00, miejsce: sala 160, Instytut Fizyki,
ul Uniwersytecka 4, Katowice
Program seminarium


W okresie 1.04.2012-30.06.2012 stypendyści odbyli staże  w następujących przedsiębiorstwach :

 • Michał Januszewski – Flytronic sp. z o.o.,
 • Natalia Woźnica – SGL Carbon Polska S.A.,
 • Bartłomiej Gardas – WASKO S.A.,
 • Krzysztof Ociepka, Justyna Wójcik, Anna Nowak – Dynamax sp z o.o.,
 • Katarzyna Jesionek, Karol Miszalski-Jamka, Jakub Poła – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi,
 • Grzegorz Ziółkowski – Nanoactiv sp. z o.o.,
 • Joanna Malarz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 • Marzena Rams-Baron, Maciej Serda – Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „Biochefa”.

W dniach 22–23.03.2012r., 26–28.03.2012 r. w godz. 10:00 – 14:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem odbyło się szkolenie stypendystów z komercjalizacji wiedzy obejmujące następujące zagadnienia:

 • ochrona praw własności intelektualnej i zarządzanie wynikami badań naukowych;
 • regulaminy ochrony praw własności intelektualnej w uczelni;
 • prawo autorskie;
 • prawo własności przemysłowej;
 • przygotowywanie zgłoszeń patentowych;
 • prawne narzędzia komercjalizacji (umowy licencyjne i sprzedaż);
 • komercjalizacja wiedzy w uczelni;
 • spółki spin off i spin out (powoływanie, modele, zalety i wady);
 • instytucjonalne wsparcie transferu wiedzy i technologii (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu);
 • tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa;
 • finansowanie pomysłów biznesowych, w tym projektów współpracy uczelni z gospodarką.

Seminarium inauguracyjne „Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy” (program).
czas: 14.12.2011, miejsce: sala 160 Rady Instytutu w Instytucie Fizyki US.
Treść seminarium dostępna jest w pliku pdf.