Stypendyści 2012

 1. Michał Januszewski
  „Wysokowydajne obliczenia dynamiki płynów na procesorach graficznych (GPU) metodą siatkową Boltzmanna w zastosowaniu do aerodynamiki samolotów bezzałogowych w ekstremalnych stanach lotu”.
 2. Katarzyna Jesionek
  „Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych”.
 3. Justyna Wójcik, Marta Olszówka
  „Projektowanie, synteza, badania fizyczne, in vitro i in vivo nowych pochodnych chloryn połączonych z nanoscyntylatorami pod kątem ich zastosowania w nowotworowej terapii (PDT)”.
 4. Maciej Serda
  „Projektowanie i synteza azanoftalenów jako potencjalnych leków antyrakowych stosowanych w terapii PDT”.
 5. Joanna Malarz
  „Nowe pochodne isoxazoli: projektowanie, synteza, ich aktywność antybakteryjna i antyrakowa”.
 6. Jakub Poła
  „Modelowanie przepływów krwi, procesów krzepnięcia i hemolizy w zastosowaniu do optymalnego planowania operacji”.
 7. Anna Nowak
  „Wpływ nanostruktury na własności elektronowe perowskitów ABO_3″.
 8. Natalia Woźnica
  „Struktura nanowęgli w atomowej skali: modelowanie i doświadczalna weryfikacja metodami dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Ramana”.
 9. Grzegorz ZiółkowskiKrzysztof Ociepka
  „Magnetyczne klastery w połączeniu z diamagnetycznymi półprzewodzącymi nanostrukturami”.
 10. Dawid Wiesław Crivelli
  „Modelowanie własności transportowych nanoukładów daleko od równowagi termodynamicznej”.
 11. Bartłomiej Gardas
  „Kontrola nano- i mezoukładów nieklasycznymi polami elekromagnetycznymi”.