Stypendyści 2011

 1. Michał Januszewski
  „Wysokowydajne obliczenia dynamiki płynów na procesorach graficznych (GPU) metodą siatkową Boltzmanna w zastosowaniu do aerodynamiki samolotów bezzałogowych w ekstremalnych stanach lotu”.
 2. Katarzyna Jesionek
  „Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych”.
 3. Marzena Rams-Baron, Justyna Wójcik
  „Projektowanie, synteza, badania fizyczne, in vitro i in vivo nowych pochodnych chloryn połączonych z nanoscyntylatorami pod kątem ich zastosowania w nowotworowej terapii (PDT)”.
 4. Maciej Serda
  „Projektowanie i synteza azanoftalenów jako potencjalnych leków antyrakowych stosowanych w terapii PDT”.
 5. Joanna Malarz
  „Nowe pochodne isoxazoli: projektowanie, synteza, ich aktywność antybakteryjna i antyrakowa”.
 6. Jakub Poła
  „Modelowanie przepływów krwi, procesów krzepnięcia i hemolizy w zastosowaniu do optymalnego planowania operacji”.
 7. Karol Miszalski-Jamka
  „Zastosowanie technologii GPU do rozpoznawania i analizy (np. rezonansu magnetycznego).
 8. Anna Nowak
  „Wpływ nanostruktury na własności elektronowe perowskitów ABO_3″.
 9. Natalia Woźnica
  „Struktura nanowęgli w atomowej skali: modelowanie i doświadczalna weryfikacja metodami dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Ramana”.
 10. Grzegorz ZiółkowskiKrzysztof Ociepka
  „Magnetyczne klastery w połączeniu z diamagnetycznymi półprzewodzącymi nanostrukturami”.
 11. Bartłomiej Gardas
  „Kontrola nano- i mezoukładów nieklasycznymi polami elekromagnetycznymi”.