Dokumenty

Rekrutacja

 • Regulamin pdf
 • Wniosek o przyznanie stypendium doc, pdf
 • Deklaracja udziału w projekcie doc, pdf
 • Dane osobowe – formularz doc, pdf
 • Oświadczenie uczestnika projektu docpdf
 • Informacja do celów wypłaty stypendium (konto bankowe) doc, pdf
 • Application form doc, pdf
 • załącznik nr 2 (dla Rady Programowej) pdf
 • załącznik nr 3 (oświadczenie o wsparciu stypendialnym) doc, pdf

Praktyki i staże

 • regulamin staży i praktyk pdf
 • lista obecności (praktyki, staże) doc
 • karta oceny (praktyki, staże) doc
 • zaświadczenie (praktyki, staże) doc
 • umowa z firmą (praktyki, staże) doc
 • umowa odbycia stażu (praktyki, staże)  doc
 • plan stażu (praktyki, staże)  doc

Sprawozdania

 • formularz sprawozdawczy doc