Teoria nanoukładów

Jednym z obecnych wyzwań technologicznych jest wszechobecna miniaturyzacja urządzeń mechanicznych i elektronicznych. Z jednej strony, prowadzi to do koncepcyjnych trudności gdy próbujemy osiągnąć skalę nanometrów: tak małe układy zachowują się inaczej niż ich makroskopowe odpowieniki (i często nieintuicyjnie), ponieważ ich własności determinowane są przez fizykę kwantową. Z drugiej strony, daje to możliowości projektowania nowych urządzeń, które nie mają odpowiedników w makroświecie. Z tego powodu istotne jest zrozumienie, jak zachowują sie nanoukłady poddane działaniu zewnętrznych zaburzeń: sił, pól, róznic temperatur. Te problemy pozostają w dużej mierze niezbadane i będą podejmowane w natępujących projektach badawczych: