Symulacje biomedyczne

W ramach tematu Symulacje biomedyczne realizowane są cztery projekty :

  • metoda siatkowa Boltzmanna
  • technologia GPU
  • symulacje hemodynamiczne
  • technika kontrastu fazy rezonansu magnetycznego (4D- MRI)

Powyższe zagadnienia są ze sobą powiązane w następujący sposób: metoda siatkowa Boltzmana jest implementowana na klastrach GPU. Stworzone oprogramowanie zostanie wykorzystane do symulacji zjawisk kardiologicznych. Technologia pomiaru 4D MRI będziesłużyć jako narzędzie walidacji obliczeń i punkt wyjścia do dalszych badań medycznych.Badania prowadzone są pod opieką dr hab. prof. UŚ Marcina Kostura.
Szczegółowy opisa projektów dostępny jest w pliku pdf.