Projektowanie leków

W ramach tematu „Projektowanie leków” realizowane są następujące projekty badawcze: