O Twing

TWING to program studiów doktoranckich przewidzianych w latach 2011-2013 (dwa lata). Każde z przyznanych stypendiów odpowiada konkretnemu projektowi. Rokrocznie przyznawane będzie 13 stypendiów.

W roku 2011 ostatecznym terminem przyjmowania wniosków o stypendium będzie 7 pazdziernika. Niezbędne dokumenty można znaleźć w sekcji Stypendia.

Proszę zauważyć, że obowiązkowo należy wcześniej zapisać się na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki  (http://if.us.edu.pl/sd).

Obcokrajowców prosimy o kontakt z prof. Januszem Gluzą (janusz.gluza@us.edu.pl).