Stypendia na rok akademicki 2012/2013

Formularze zgłoszeniowe do programu Twing oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty (patrz Stypendia->Dokumenty) powinny zostać dostarczone do sekretariatu studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Ostatecznym terminem przyjmowania wniosków o stypendium będzie 31 sierpnia 2012 roku.

Kandydat powinien skontaktować się z odpowiednim szefem jednego z projektów Twing. Listy projektów można znaleźć w zakładce Projekty.

Proszę zauważyć, że obowiązkowo należy wcześniej zapisać się na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki  (http://if.us.edu.pl/sd).

Foreigners are advised to contact prof. JanuszGluza (janusz.gluza@us.edu.pl).

Możliwość komentowania jest wyłączona.